Polski (PL) English (UK) Russian (Russia)

al. Wojciecha Korfantego 2 lok. 310

40-004 Katowice

Notariusz, określany również terminem rejent, wykonuje czynności notarialne opisane w Ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. ,,Prawo o Notariacie”. Akt ten precyzuje dokładnie działania, wchodzące w zakres obsługi notarialnej, jaką świadczą osoby powołane na stanowisko notariusza przez Ministra Sprawiedliwości.

Notariuszom przysługuje prawo sporządzania aktów notarialnych, czyli dokumentów mających charakter dokumentów urzędowych, poświadczających dokonanie czynności prawnej. Zajmują się kwestiami prawnymi związanymi dziedziczeniem i sprawami spadkowymi, co obejmuje sporządzenie testamentów, notarialne potwierdzenie dziedziczenia i odrzucenia spadku. Do zadań notariusza w obrębie prawa rodzinnego należy przygotowywanie umów małżeńskich oraz umów o podziale majątku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, notariusz może sporządzać umowy notarialne sprzedaży, umowy sprzedaży i kupna nieruchomości, umowy darowizny, umowy przedwstępne, a także umowy ustanowienia służebności. Dodatkowo, w biurze notarialnym można uzyskać potwierdzone urzędowo wypisy z ksiąg wieczystych i dokumentów, ustanowienia hipoteki czy poświadczenia podpisu.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Zapraszamy – notariusz Katowice

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku ,,Prawo o Notariacie”, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza poświadczenia:
  - własnoręczności podpisu,
  - zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  - daty okazania dokumentu,
  - pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.