• pl
  • gb
  • ru
  • Notariusz Katowice Tomasz Zapart
    Kancelaria notarialna
  • Notariusz Katowice Tomasz Zapart
    Kancelaria notarialna

Notariusz z Katowic

W Polsce notariusz to zawód zaufania publicznego. Termin ten obejmuje profesje, które realizują zadania istotne z punktu widzenia interesu publicznego. Z tego względu osobom wykonującym tego rodzaju zawody, przysługuje ochrona pawana przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. Jednak podobnie jak oni, notariusze korzystają nie tylko ze specjalnych przywilejów, ale podlegają również szczególnej odpowiedzialności cywilnej, karnej oraz dyscyplinarnej.

Zakres usług, które mogą oferować klientom kancelarie notarialne, został dokładnie określony w Ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Zgodnie z zawartymi w niej zapisami przy dokonywaniu czynności notarialnych obowiązkiem notariusza jest czuwanie nad należytym zapieczeniem praw i słusznych interesów stron, a także innych osób, które mogą odczuć skutki prawne realizacji wyżej wspomnianych czynności. Notariusz musi ponadto dokładnie przedstawić informacje dotyczące następstw, jakie mogą rodzić podjęte działania.

Jeśli szukają Państwo notariusza z Katowic, polecamy usługi naszego biura notarialnego. Zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zachowaniem zasad etyki zawodowej. Kancelaria Notarialna Tomasz Zapart świadczy pełen zakres usług notarialnych, który obejmuje sporządzanie aktów notarialnych, aktów poświadczania dziedziczenia, poświadczanie własnoręczności podpisów. Ponadto zajmujemy się tworzeniem umów przenoszących własność nieruchomości, umów majątkowych (w tym umów przedmałżeńskich oraz umów podziału wspólnego majątku). Nasza działalność obejmuje również sporządzanie protestów czeków i weksli, wyciągów dokumentów, odpisów i wypisów.

Godziny otwarcia Kancelarii Notarialnej

Poniedziałek: 9-17
Wtorek: 9-19
Środa: 9-17
Czwartek: 9-17
Piątek: 9-17

Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość dokonania czynności o innej porze dowolnego dnia, a także, w uzasadnionych przypadkach, poza Kancelarią Notarialną.

Kontakt

607-641-941
32 202-50-15


Zarezerwuj termin spotkania

NIERUCHOMOŚCI

więcej

DZIEDZICZENIE

więcej

SPÓŁKI

więcej

PRAWO RODZINNE

więcej

Poświadczenia

więcej

INNE CZYNNOŚCI

więcej